University of Minnesota


PROCEDURREGLER ADOPTERADE AV KOMMITTÉERNA

Procedurregler adopterade av Kommittéerna (PDF)

Procedurregler för Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter , U.N. Doc. E/C.12/1990/4/Rev.1 (Tredje sessionen, 1989).

Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
FN:s officiella webbplats för Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Procedurregler för Kommittén för mänskliga rättigheter , U.N. Doc. CCPR/C/3/Rev.3 (1994).
Kommittén för mänskliga rättigheter
FN:s officiella webbplats för Kommittén för mänskliga rättigheter

Procedurregler för Kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering
Kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering
FN:s officiella webbplats för Kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering

Procedurregler för Kommittén om avskaffandet av all diskriminering mot kvinnor

Kommittén om avskaffandet av all diskriminering mot kvinnor

FN:s officiella webbplats för Kommittén om avskaffandet av all diskriminering mot kvinnor

Procedurregler för Kommittén mot tortyr
Kommittén mot tortyr
FN:s officiella webbplats för Kommittén mot tortyr

Procedurregler för Kommittén om barnets rättigheter

Kommittén om barnets rättigheter
FN:s officiella webbplats för Kommittén om barnets rättigheterHem || Fördrag || Sök || Länkar