University of Minnesota


 

INTERNATIONELLA FÖRDRAG OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ÄMNESVIS

FN-stadgan

Deklarationer om godkännande av stadgans förpliktelser

Förklaring om de mänskliga rättigheterna

Fördrag, tolkning och tillämpning; övriga beskläktade internationella lagar

Självbestämmanderätten

Förhindrande av diskriminering på grund av ras, religion, eller tro; skydd av minoriteter

Kvinnors mänskliga rättigheter

Slaveri och slaveri-lika verksamheter

Rättigheter av de fångna och anhållna

Skydd mot tortyr, elak behandling och försvinnande

MR i utförandet av rätvisa

Ungdomsbrottslingar

Barnets rättigheter

Världskonferenser om mänskliga rättigheter och årtusendets deklaration

Föreningsfrihet och MR-försvarare

Anställning och ansträngt arbete

Giftermål

Utbildning

Bioetik

MR-riktlinjer för företag

Ekonomiska rättigheter, privatliv och fred

Ursprungsfolkens rättigheter

Utveckling

Handikappade personer

Politiska rättigheter, informationsfrihet, och rätten till kultur

Informationsfrihet och rätten till kultur

Politiska flytingar, asyl, de tvångsförflyttade, och rörelsefrihet

Nationalitet, statslöshet, och icke-medborgares rättigheter

Krigsbrott och brott mot mänskligheten, folkmord och terrorism

Lag om beväpnade konflikter

Terrorism och mänskliga rättigheter

FN verksamheter och anställda

Regionala konventioner

Nationella MR-institutioner

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar