University of Minnesota


KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Internationell Konvention om medborgerliga och politiska rättigheter , G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, trädde i kraft den 23:e mars 1976.
På svenska

Information om ratificering

Fakultativt protokoll till Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter , G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 59, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 302, trädde i kraft den 23:e mars 1976.
Information om ratificering

Andra fakultativt protokoll till Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som syftar till att avskaffa dödsstraffet , G.A. res. 44/128, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/44/49 (1989), trädde i kraft den 11:e juli 1991.
Information om ratificering

Procedurregler för Kommittén för mänskliga rättigheter , U.N. Doc. CCPR/C/3/Rev.3 (1994). 

Kommittén om mänskliga rättigheter rättsvetenskap

Allmänna kommentarer adopterade av Kommittén om mänskliga rättigheter

Kommittén kommentarer om landrapporter

Procedurmässiga beslut av Kommittén för mänskliga rättigheter

Riktlinjer beträffande form och innehåll av periodiska rapports från konventionspartier , U.N. Doc. CCPR/C/20/Rev.2 (1995). 

Konsoliderade riktlinjer för landrapporter under Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter , U.N. Doc. CCPR/C/66/GUI/Rev.2 (2001).

Procedur för enskilda klagomål

FN:s officiella webbplats för Kommittén för mänskliga rättigheter vid UNHCHR

Andra centrala dokument om medborgerliga och politiska rättigheterHem || Fördrag || Sök || Länkar