University of Minnesota


KOMMITTÉN OM EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter , G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, trädde i kraft den 3:e janauri 1976.
arabiska || franska || japanska || kinesiska || rysska || spanska || svenska

Nuvarande ratificeringar befintliga genom FN prenumeration || Ratificeringar från U.N.H.C.H.R.

Grundläggande referensdokument

Allmänna kommentarer av Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Slutiakttagelser/Kommentarer av Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Procedurmässiga beslut av Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Uttalanden av Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Bibliografi av Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter  

Officiella webbplatsen av Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter vid UNHCHR

Andra centrala dokument angående ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterHem || Fördrag || Sök || Länkar