University of Minnesota


Skänka en gåva till University of Minnesotas MR Bibliotek


University of Minnesotas MR Bibliotek invigdes i december 1988 med anledning av 40-årsjubileet av FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Huvudsyftet med Biblioteket är att hjälpa till att träna effektiva MR-specialister och frivilliga. Biblioteket bidrar också till MR-advokater, övervakare, studenter och lärare/lärarinnor.

Det finns tre sätt att skänka din avdragsgill gåva:

 • Med kreditkort
 • Genom att skicka en check eller postanvisning till Human Rights Library på:

  Human Rights Library
  University of Minnesota
  Mondale Hall, N-120
  229-19th Avenue South
  Minneapolis, MN 55455
 • Genom att vänja dig till MR Biblioteket angående andra metoder:
  Telefon: 1-888-HREDUC8
  Fax: 612-625-2011
  E-post: hrlib@tc.umn.edu


Hem || Fördrag || Sök || Länkar