University of Minnesota


UNDERKOMMISSION FÖR FÖRHINDRANDE AV DISKRIMINERING OCH SKYDD FÖR MINORITETER

Resolution 1 (XXIV), U.N. DOC. E/CN.4/1070 at 50-51 (1971).

Underkommissionens rapport vid dess 45:e sammanträde , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/45 (1993).

Underkommissionens rapport vid dess 46:e sammanträde , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/56 (1994).

Underkommissionens rapport vid dess 46:e sammanträde: Utövandet av rättvisa och de mänskliga rättigheterna av de anhållna , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/24 (1994).

Underkommissionens rapport vid dess 47:e sammanträde , U.N. Docs. E/CN.4/Sub.2/1995/51 (1995).

Underkommissionens rapport vid dess 48:e sammanträde , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/41 (1996).

David Weissbrodt och Wendy Mahling , 1994 Utvecklingar inom Underkommissionen (1994).

David Weissbrodt och Jennifer Prestholdt, 1995 Utvecklingar inom Underkommissionen (1995).

David Weissbrodt, Mayra Gómez, och Bret Thiele, Höjdpunkter från det 50:e sammanträdet av FN:s Underkommission för förhindrande av diskriminering och skydd för minoriteter (1998).

Mr. David Weissbrodt, Uppsats om icke-medborgares rättigheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/7 (1999).

Mr. David Weissbrodt, Uppsats om icke-medborgares rättigheter; Appendix om frågor beträffande utvandrare , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/7/Add.1 (1999).

Mr. David Weissbrodt, Preliminär studie om icke-medborgares rättigheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/20 (2001).

Mr. David Weissbrodt, Preliminär studie om icke-medborgares rättigheter--Tilläg , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2001/20/Add.1(2001).

Mr. David Weissbrodt, Rapport om framsteg inom icke-medborgares rättigheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/25 (2002).

Mr. David Weissbrodt, Rapport om framsteg inom icke-medborgares rättigheter – FN-verksamheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/25/Add.1 (2002).

Mr. David Weissbrodt, Rapport om framsteg inom icke-medborgares rättigheter -- regionala verksamheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/25/Add. 2 (2002).

Mr. David Weissbrodt, Rapport om framsteg inom icke-medborgares rättigheter – exempel på verksamheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/25/Add. 3 (2002).

Mr. David Weissbrodt, Slutrapport om icke-medborgares rättigheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/23 (2003).

Mr. David Weissbrodt, Slutrapport om icke-medborgares rättigheter – FN- verksamheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add. 1 (2003).

Mr. David Weissbrodt, Slutrapport om icke-medborgares rättigheter – Regionala verksamheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add. 2 (2003).

Mr. David Weissbrodt, Slutrapport om icke-medborgares rättigheter – Exempel på verksamheter , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add. 3 (2003).

Mr. David Weissbrodt, Slutrapport om icke-medborgares rättigheter – Sammanfattning om FN-medlemsländers kommentarer i special rapportörs enkät , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add. 4 (2003).

Ms. Barbara Frey, Uppsats om handel, bärandet and användningen av små och lätta vapen i sammanhanget av mänskliga rättigheter och humanitära normer , U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/39 (2002).

Ms. Barbara Frey, Preliminär rapport om förhindrandet av kränkningar av mänskliga rättigheter utförda med små och lätta vapen , E/CN.4/Sub.2/2003/29, 25 June 2003.

Ms. Barbara Frey, Rapport om framsteg inom förhindrandet av kränkningar av mänskliga rättigheter utförda med små och lätta vapen , E/CN.4/Sub.2/2004/37/Add.1 (2004).

Ms. Barbara Frey, Rapport om framsteg inom förhindrandet av kränkningar av mänskliga rättigheter utförda med små och lätta vapen , E/CN.4/Sub.2/2004/37 (2004).

Underkommissionens anteckningar 2003

Underkommissionens anteckningar 2004Hem || Fördrag || Sök || Länkar