University of Minnesota


KOMMITTÉN OM BARNETS R ÄTTIGHETER

Förklaring om barnets rättigheter , G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354 (1959).
Français || Español

Konvention om barnets rättigheter , G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), trädde i kraft den 2:a September 1990.
På svenska

Français || Español || Information om ratificering

Fakultativt protokoll till Barnkonventionen om barn i väpnade konflikter , G.A. Res. 54/263, Annex I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000), trädde i kraft den 12:e februari 2002.
Information om ratificering

Fakultativt protokoll till Barnkonventionen om handel med barn , G.A. Res. 54/263, Annex II, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 6, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000), trädde i kraft den 18:e januari 2002.
Information om ratificering

Procedurregler för Kommittén om barnets rättigheter , U.N. Doc. CRC/C/4/Rev.1 (2005).

Provosoriska procedurregler för Kommittén om barnets rättigheter (1991).

Allmänna kommentarer från Kommittén om barnets rättigheter

Slutiakttagelser/Kommentarer från Kommittén om barnets rättigheter

Översikt på Barnkommitténs rapporteringsprocedurer , U.N. Doc. CRC/C/33 (1994).

FN:s officiella webbplats för Kommittén om barnets rättigheter

Andra centrala dokument om barnets rättigheterHem || Fördrag || Sök || Länkar