University of Minnesota


KOMMITTÉN OM AVSKAFFANDET AV RASDISKRIMINERING

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering , 660 U.N.T.S. 195, trädde i kraft den 4:e januari 1969.
På svenska

Information om ratificering

Procedurregler för Kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering , CERD/C/35/Rev.3 (1989).

Allmänna rekommendationer adopterade av Kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering

Utlåtanden av Kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering

Slutiakttagelser/Kommentarer av Kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering

Procedurmässiga beslut av Kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering

Information om enskilda klagomål till CERD

CERD:s officiella webbplats vid UNHCHR

Andra centrala dokument angående avskaffandet av rasdiskrimineringHem || Fördrag || Sök || Länkar