University of Minnesota


 

KOMMISSIONEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Svenska webbplatsen
Officiella FN-webbplatsen
Medlemskap
Beslut : 1999 || 1998 || 1997 || 1996 || 1995 || 1994 
Resolutioner : 1999 || 1998 || 1997 || 1996 || 1995 || 1994
Landrapporter:
FN:s landrapporter finns genom att klicka på nedanstående länk. För att utnyttja dessa rapporter ska Du klicka på ”By Country” i vänstermenyn. Välj det land Du söker information om, genom att klicka på den blåa pilen. Klicka då på den blåa pilen bredvid det år Du är intresserad av, så får du en lista över alla tillgängliga dokument. Sök på http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf . Vissa dokument finns också i University of Minnesotas MR Bibliotek: 1995 || 1996 || 1997
Rapporter från arbetsgrupperna som formulerar MR instrumenten:
Dessa rapporter finns genom att klicka på länken nedan. Sök på http://www.unhchr.ch/html/menu2/2/chrwg.htm .
Rapporter till Kommissionen:
FN:s Kommission för mänskliga rättigheter finns genom att klicka på följande länk. Klick på den blåa pilen brevid “Commission on Human Rights” och sedan på pilen bredvid “Reports.” Välj då året som Du är intresserad av. Sök på http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf .
Tematiska procedurer:
1994 || 1995 || 1996 || 1997
Utlåtanden av arbetsgruppen om egenmäktig internering NYTT!
Human Rights Features: en veckotidning vid det 58:de sammanträdet av Kommissionen för mänskliga rättigheter, (Genève, 18 mars 2002 - 26 april 2002) .
Nyligen inträffade rapporter från Quaker FN-kontoret, Genève om Kommissionens sammanträden  
Rapporter av Jan Bauer, FN-ombudsman för Artikel 19 om de nyligen inträffade sammanträdena    
FN mänskliga rättigheter dokumentation, En handbok till forskning i de olika länderna (1996, av Penny Parker)
Rapporter av speciala rapportörer/speciala ombudsmän/självständiga experter och ordföranden i arbetsgruppen till det 58:e sammanträdet av Kommissionen för mänskliga rättigheter , 18 mars - 26 april 2002
Tematiska speciala rapportörer, Missions 2002
FN mänskliga rättigheter mandat -- Tematiska, rådgivande, osv. (2004)
Mandat till olika länder 2002

 

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar