University of Minnesota


KOMMITTÉN OM SKYDDET AV ALLA MIGRERANDE ARBETSTAGARES OCH DERAS FAMILJMEDLEMMARS RÄTTIGHETER (CMW)

Internationell Konvention om skyddet av alla migrerande arbetstagares och deras familjmedlemmars rättigheter , G.A. res. 45/158, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 262, U.N. Doc. A/45/49 (1990), trädde i kraft den 1:a juli 2003.

Provisoriska procedurregler för sammanträdet av Konventionspartierna. CMW/SP/3 (2003).

Slutiakttagelser/Kommentarer av Kommittén

Behandling av rapporter avlämnade av Konventionspartierna

Besluten och utlåtandena av Kommittén

Allmänna kommentarer av Kommittén

Kommitténs provisoriska dagordning och noteringar

FN:s officiella webbplats för Kommittén om skyddet av alla migrerande arbetstagares och deras familjmedlemmars rättigheter vid UNHCHR

Sök efter dokument från Kommittén om skyddet av alla migrerande arbetstagares och deras familjmedlemmars rättigheterHem || Fördrag || Sök || Länkar