University of Minnesota


KOMMITTÉN OM AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS DISKRIMINERING MOT KVINNOR

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor , G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, trädde i kraft den 3:e september 1981.

På svenska
Information om ratificering

Fakultativt protokoll till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor , G.A. res. 54/4, annex, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 5, U.N. Doc. A/54/49 (Vol. I) (2000), trädde i kraft den 22:a december 2000.

På svenska
Information om ratificering från FN webbplatsen
Nuvarande ratificeringar befintliga genom FN prenumeration

Allmänna rekommendationer adopterade av Kommittén om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor

CEDAW Rättsvetenskap under det valfria protokollet

Slutiakttagelser av Kommittén om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor

Procedurmässiga beslut av Kommittén om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor

Procedurregler av Kommittén om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor , U.N. Doc. CEDAW/C/ROP (2001).

CEDAW:s officiella webbplats vid FN  

CEDAW webbplats om det valfria protokollet

Kvinnors mänskliga rättigheter: En handbok till officiella FN dokument

Andra centrala dokument angående skyddet av kvinnors mänskliga rättigheterHem || Fördrag || Sök || Länkar