University of Minnesota


 

KOMMITTÉN MOT TORTYR

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , trädde i kraft den 26:e juni 1987.
På svenska

Information om ratificering

Fakultativt protokoll till Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , G.A. res. A/RES/57/199, adopterad den 18:e December 2002 [reprinted in 42 I.L.M. 26 (2003)].
Information om ratificering

EU:s riktlinjer

Besluten och utlåtandena av Kommittén under Artikel 22 i Konventionen

Allmänna kommentarer från Kommittén mot tortyr

Slutiakttagelser/Kommentarer från Kommittén mot tortyr

Behandling av rapporter avlämnade av konventionspartier till Artikel 19

Procedurregler för Kommittén mot tortyr , U.N. Doc. CAT/C/3/Rev.3 (1998).

Allmänna riktlinjer beträffande form och innehåll av periodiska rapporter från konventionspartier till Artikel 19, paragraf 1 , U.N. Doc. C/14/Rev. 1 (1998), trädde i kraft den 2:a juni 1998.

FN:s Frivillig fond för tortyoffer

Special rapportör till Kommissionen för mänskliga rättigheter angående tortyr

Procedur för enskilda klagomål till UNHCHR

Allmän information på svenska

FN:s officiella webbplats för Kommittén mot tortyr

Andra centrala dokument om förhindrandet av tortyr

Medlemskap och ledamöter i Kommittén mot tortyr

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar