University of MinnesotaFN-dokument


 

FN stadgan-baserade organ || Andra fördrag-baserade organ || Sekretariatet || Specialiserade och andra organ || Internationella brottmålsdomstolar || Världskonferenser och kongresser || FN Optisk Disk System || FN reform || Kort video föreläsning om FN:s MR system

FN STADGAN-BASERADE ORGAN
Säkerhetsrådet
Internationella domstolen
Generalförsamlingen
Ekonomiska och sociala rådet
Kommissionen för mänskliga rättigheter
Kommissionen för kvinnors ställning
Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt
Permanenta forumet om ursprungsfolkens rättigheter
Underkommissionen för skydd och främjande av de mänskliga rättigheterna
ANDRA FÖRDRAG-BASERADE ORGAN
Kommittén mot tortyr
Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Kommittén om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor
Kommittén om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
Kommittén om barnets rättigheter
Kommittén för mänskliga rättigheter (UNHRC)
Kommittén om skyddet av alla migrerande arbetstagares och deras familjmedlemmars rättigheter
Sammanträdet av ordförandena till övervakningskommittéerna
Kommittéernas regler och procedurer
Kontrollera alla länders beslut om FN-fördrag
Sök i fördrag databasen
SEKRETARIATET
Informationsavdelning (DPI)
Högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR)
MR-fältoperationer
UN-I-QUE: United Nations Info Quest
FN-utvecklingsrapporter
SPECIALISERADE OCH ANDRA ORGAN
Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Barnfonden (UNICEF)
Organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO)
Flyktningkommissarie (UNHCR)
Internationella finansiella organisationer
INTERNATIONELLA BROTTMÅLSDOMSTOLAR
f.d. Jugoslavien
Rwanda
Internationella brottmålsdomstolen
Speciella domstolen för Sierra Leone
VÄRLDSKONFERENSER OCH KONGRESSER
Kongressen om förebyggandet av brott och behandlingen om brottslingar
Miljön
Bostäder
Mänskliga rättigheter
Befolkning och utveckling
Social utveckling
Specialsession om barn
Kvinnor
Världskonferens mot rasism
FAO-näringstoppmötet
Världstoppmötet om hållbar utveckling
Världstoppmötet, 14-16 september 2005
Världstoppmötet 2005 Liaison Service för enskilda organisationer
FN REFORM
Rapport om högnivå panelen om hot, utmaningar, och förändring
U.N. Doc. A/59/564 (2004).
I större frihet: Mot utveckling, säkerhet, och mänskliga rättigheter för alla; FN generalsekreterarens rapport, U.N. Doc. A/59/2005 (2005).
Generalsekreterarens anförande till Kommissionen för mänskliga rättigheter 7 april 2005
Världstoppmötet 14-16 september 2005
Världstoppmötet 2005 Liaison Service för enskilda organisationer
Kladd resultat (13 september 2005)

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar