University of Minnesota


SAMMANTRÄDET AV ORDFÖRANDENA TILL ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉERNA

FN Sekretariatet, Riktlinjer om ett utbrett kärndokument och fördrag-baserade rapporter och harmoniserade riktlinjer om rapportering under de internationella MR fördragen , U.N. Doc. HRI/MC/2004/3 (2004). [WORD]Hem || Fördrag || Sök || Länkar