University of Minnesota


ALLMÄN INFORMATION OM HUR MAN LADDAR NER, SPARAR OCH SKRIVER UT DOKUMENT FRÅN MR BIBLIOTEKET

Dokument i University of Minnesotas MR Bibliotek finns i upp till tre format: HTML, plain text, och/eller PDF (Adobe Portable Document Format).

Flertalet av våra dokument finns i HTML (Hypertext Markup Language) format. För att spara HTML dokument på din dators hårddisk ska du klicka på Arkiv-menyn och välja Spara Som. Se till att du sparar dokumenten i text format, annars blir dokumenten svårt att läsa.

Plain text filer can skrivas ut eller sparas genom att använda din webbläsare, genom att följa samma procedur som för HTML filer. Plain text dokument är dock redan text och behöver inte sparas på ett speciellt sätt.

När dokument finns i PDF format innehåller de originella bladteckningar, tabell och diagram. PDF filer can laddas ner och sparas på din hårddisk för senare bruk, eller för att kontrolleras direkt genom att klicka på filnamnet. Du måste dock ha konfigurerat din webbläsare att läsa PDF dokument. I båda fall måste du ha installerat Adobe viewer (freeware) från www.adobe.com.Hem || Fördrag || Sök || Länkar