University of Minnesota


Om University of Minnesotas Centrum och Bibliotek för mänskliga rättigheter

University of Minnesotas Centrum för mänskliga rättigheter

University of Minnesotas Centrum för mänskliga rättigheter tränar och bidrar till arbetet av MR specialister samt frivilliga genom fem huvudprogram: (1) Praktisk MR-forskning; (2) Utbildning; (3) Upper Midwest MR-forskartjänst, Humphrey MR- och juridiska forskartjänster, och andra praktiska/träningsprogram; (4) University of Minnesotas MR Bibliotek samt (5) Inlärningsgrupper och kompanjonskap.

University of Minnesotas MR Bibliotek

University of Minnesotas MR Bibiliotek innehåller en av de allra största samlingarna av MR-dokument, närmare sagt tjugo-tre tusen centrala dokument, samt många hundra MR- fördrag och besläktade MR-instrument. Biblioteket ger också tillgång till mer än fyra tusen länkar och en enastående sökmotor kopplad till flera MR-webbplatser. Detta omfattande forskningsvertyg används varje månad av mer än 175.000 studenter, vetenskapare, lärare/lärarinnor, och MR-advokater från över 135 länder runt om i världen. Dokument finns för närvarande på åtta språk – arabiska, engelska, franska, japansa, kinesiska, ryska, spanska och svenska.

Hem || Fördrag || Sök || Länkar