University of MinnesotaSr. Kepa Urra Guridi v. Spain, Comunicación No. 212/2002, U.N. Doc. CAT/C/34/D/212/2002 (2005).


 


Convention Abbreviation: CATInicio || Tratados || Busca || Enlaces